Styrelsearbetet

Varje bostadsrättsförening har en styrelse som spelar en viktig roll i hur fastigheten sköts. Till de uppgifter som en styrelse i en bostadsrättsförening har hör bland annat att se till så att fastighetens stadgar efterföljs, kalla medlemmarna till föreningsstämmor samt upprätta en årsredovisning. För att få sitta i styrelsen måste man vara minst 18 år, vara medlem i föreningen samt inte vara försatt i konkurs eller ha en näringsförvaltare. Styrelseledamöterna väljs för att sitta under en mandatperiod, normalt sett fram till nästa föreningsstämma med möjlighet till förlängning i upp till fyra räkenskapsår. Varje ledamot får ett styrelsearvode av bostadsrättsföreningen.

Vad är ett vanligt styrelsearvode för ledamöterna i en bostadsrättsförening?

Är styrelseprotokollen sekretessbelagda för medlemmarna i bostadsrättsföreningen?

Arvode för styrelse och revisor

Extra föreningsstämma

Föreningsstämman

Hur fungerar valberedningen i en bostadsrättsförening?

Hur väljs styrelseledamöterna på stämman?

Information till medlemmar

Kallelse till en stämma

Motioner

Vad innebär att styrelsen får ansvarsfrihet?

Vem har rätt att närvara på ett styrelsemöte?

Ekonomisk plan i bostadsrättsföreningar

Hur många bör sitta i en fastighetsstyrelse

Så tas årsredovisningen fram i svenska brf