Extra föreningsstämma

Ibland blir det aktuellt med en extra föreningsstämma. Vanligast är att styrelsen utlyser en extrastämma när de tycker att det behövs. Mer sällan handlar det om att revisorerna skriftligen motiverar detta eller att minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen motiverar en extrastämma. Vissa beslut kan styrelsen inte fatta utan att ha resten av föreningsmedlemmarnas godkännande.