Dokument och styrelselogg

Vi erbjuder en funktion där styrelsen smidigt kan föra logg över händelser eller möten i föreningen som kanske inte protokollförts. Här är det också möjligt att lägga upp dokument som bara ska vara tillgängliga för styrelsen.

Kalender med dokumentdelning

Med hjälp av styrelselogg är det enkelt att organisera styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen och nya styrelsemedlemmar sätter sig lätt in i vad som hänt innan de kom med i styrelsen. Styrelseloggen hjälper styrelsen att samla ihop material och information så att inget missas eller tappas bort. För styrelsen finns en egen kalender där styrelsen kan lägga in möten som bara berör styrelsemedlemmarna.

Dokumentdelning

Er hemsida från SvenskBrf innehåller ett intuitivt system som förenklar dokumenthanteringen i föreningen. Sitter du i din bostadsrättsförenings styrelse kommer du att märka hur lätt det är att lägga upp viktiga dokument som till exempel ordningsregler, stadgar och årsredovisningar. Genom att arbeta med hemsidans dokumenthanteringssystem slipper föreningens styrelse dela ut lappar till alla boende. Allt finns tillgängligt online!

Bostadsrättsföreningens styrelse kan genom hemsidans dokumenthanteringssystem undvika att en medlem missar viktig information, som till exempel kallelse till årsstämma eller motioner. När ett dokument laddas upp kan styrelsen enkelt välja om det ska vara tillgängligt på bostadsrättsföreningens offentliga sida, eller om det bara ska vara synligt för medlemmar. Viss information ska bara vara synligt för föreningens styrelse. Därför finns en särskild styrelseinloggning där material kan sparas och struktureras.

Tilläggstjänster

Ekonomisk förvaltning

För oss är det viktigt att föreningar som anlitar oss känner sig trygga med sin ekonomi. Vi erbjuder en enkel och modern förvaltningstjänst som ger dig som kund god översikt över föreningens ekonomi.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Vi samlar dina viktigaste tjänster under ett och samma tak och ser till att ditt projekt blir så lyckat som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram en modern hemsida med snygg design och ett tydligt innehåll.

Läs mer