Projekthemsida

Vi hjälper dig att ta fram en så säljande och unik hemsida som möjligt. På hemsidan kan du samla all information om ditt projekt i form av text och bilder. Vi bistår gärna med framtagandet av renderingar, drönarbilder och faktablad om boendet.

Via hemsida kan potentiella kunder lämna intresseanmälningar som skickas direkt till din inkorg och/eller till mäklaren. Vi kan även bistå med framtagandet av renderingar, drönarbilder och Bofaktablad. Här kan potentiella kunder lämna intresseanmälningar som skickas direkt till din inkorg och eller till mäklare. På hemsidan kan man med fördel även lägga upp dokumentation som kan vara av intresse. Det kan till exempel handla om den ekonomiska planen, kostnadskalkylen och andra viktiga handlingar.

Hemsida och intranät

Vi erbjuder även intranät och hemsidor till färdiga bostadsrättsföreningar. Här samlas all information om bostadsrättsföreningen för att på ett tryggt och säkert sätt sköta kommunikationen med medlemmarna. Föreningens styrelse kan skicka ut påminnelser via sms och email för att snabbt och enkelt kunna nå ut med information till föreningens medlemmar. Det kan vara information om hantverkare som behöver tillgång till lägenheterna vid besiktningar eller renoveringar. Information om kommande styrelsemöten eller årsstämmor. Här finns även en digital anslagstavla, felanmälan för mer information se https://www.svenskbrf.se/tjanster

Dokumenthantering och bopärm

Här samlas även med fördel olika sorters dokument både offentligt och om man så önskar endast för föreningens styrelse. Denna tjänst gör att styrelsearbetet underlättas då allt sker digitalt vilket medför att man inte längre behöver dela ut information i folks brevlådor. Vi har även en särskild meny som heter Bopärm där all information som dom nya ägarna till bostadsrätterna behöver vid inflytt vilket gör att man slipper arbetet med att ta fram en fysikt pärm för varje enskild lägenhet vilket sparar tid, pengar och miljön.

Tilläggstjänster

Ekonomisk förvaltning

För oss är det viktigt att föreningar som anlitar oss känner sig trygga med sin ekonomi. Vi erbjuder en enkel och modern förvaltningstjänst som ger dig som kund god översikt över föreningens ekonomi.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Vi samlar dina viktigaste tjänster under ett och samma tak och ser till att ditt projekt blir så lyckat som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram en modern hemsida med snygg design och ett tydligt innehåll.

Läs mer