Förenkla arbetet med din bostadsrättsförening

HITTA DIN FÖRENING PRÖVA TJÄNSTEN GRATIS

Nu erbjuder vi ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning är ofta en kostsam men nödvändig tjänst för dig och din bostadsförening. Nu kan vi erbjuda ett prisvärt alternativ som underlättar arbetet för din styrelse på flera sätt.

Baspaket

Bokföring och redovisning

För oss är det viktigt att de föreningar som anlitar oss ska känna sig trygga med sitt val. Därför är vi noggranna med att kunna erbjuda en enkel och uppdaterad uppföljning av föreningens ekonomi. Vi bokför noggrant alla utgifter och intäkter för föreningen och återrapporterar varje månad så att styrelsen alltid har god översikt. Vi ser också till att alla leverantörsfakturor blir konterade och betalade i tid.

Budgetarbete

Vi hjälper er med likviditetsplanering – vilket innebär att ni får hjälp att bättre förutse in- och utbetalningar vid olika tidpunkter.

Skatter och myndighetsrapporter

Vissa bostadsrättsföreningar hyr ut delar av fastigheten till företag. Då behöver intäkterna beskattas. Vi hjälper till att administrera detta så att allt blir rätt. Vi sköter även övrig myndighetsrapportering.

Avgifter och Hyror

Vi skickar ut avier till boende och erbjuder även hantering vid påminnelser om en inbetalning saknas. Vi hjälper också till med överlåtelser och panter. Självklart tar vi ansvar för kontrolluppgifter när räkenskapsåret är slut.

Lägenhetsförteckning

Det är numera ett krav att föra lägenhetsförteckning. Detta hjälper vi självklart till med!

Kreditupplysning på nya medlemmar

När en lägenhet sålts är det bra att ta en kreditupplysning på den nya ägaren innan ni godkänner ett medlemskap. Detta kan vi ta ansvar för.

Tillval

Kontraktshantering

Vi hjälper till att ta fram kontrakt för lägenheter, lokaler, förråd, garage mm.

Hyresberäkningar

Det är inte alltid självklart att sätta en hyra för lägenheter eller andra utrymmen. Detta kan vi hjälpa till med.

Hyresförhandlingar

Står ni inför en hyresförhandling kan vi medverka som ombud/biträde.

Fastighetsförsäkringar

Alla bostadsrättsföreningar ska vara försäkrade men priserna på försäkringar varierar. Vi kan hjälpa er att titta på olika sorters försäkringar och hjälpa till med upphandling, så att ni får ett bra och prisvärt alternativ.

Låneadministration

Vi hjälper till att hålla koll på de lån som finns knutna till din förenings fastighet/fastigheter.

Löner och arvoden

Vid behov tar vi ansvar för utbetalningar och löneadministration till styrelsen och andra som föreningen anställer. I detta inkluderas så klart samtliga kontrolluppgifter.

Ordförandeskap vid föreningsstämma

Vi finns gärna med som ordförande vid föreningsstämma och hjälper till att förklara paragrafer som är otydliga för medlemmar.

Ekonomisk rådgivning

För nybildade föreningar är det mycket att sätta sig in i - inte minst när det handlar om ekonomi. Vi hjälper gärna till att med ekonomisk rådgivning. Självklart gäller erbjudandet även föreningar som funnits ett tag, men soom behöver se över ekonomin. Vi behov kan vi komma till er och ha ett möte där vi tillsammans går igenom ekonomin och tittar på de dokument ni har.

Vi arbetar helt digitalt

Pappersadministration innebär en större arbetsbelastning för din förenings styrelse. För att underlätta arbetar vi helt digitalt. Pappersfakturor skannas in och laddas upp på din förenings logg. Om allt material finns tillgängliga online kan alla som sitter i styrelsen ha tillgång till alla viktiga dokument och nya styrelsemedlemmar kan snabbt sätta sig in i arbetet.

Få mer information av oss

Kostnadsfritt

Pröva Svensk Brf i 30 dagar utan förbindelser! Efter 30 dagar kostar det 199kr i månaden.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev! Där berättar vi om hur vi kan förenkla för dig som bor i bostadsrätt och för dig som sitter i styrelsen.

Prenumerera