Baspaket

Med vårt smarta paket för ekonomisk förvaltning får du god översikt över din förenings ekonomi. Dessa tjänster ingår i paketet:

Varje händelse av ekonomisk art som påverkar bostadsrättsföreningens ekonomi måste bokföras, vilket betyder att den skrivs ner. Bokföringen behöver verifieras med ett dokument som bekräftar affärshändelsen. Det kan exempelvis röra sig om fakturor, kvitton, kontoutdrag eller ett skuldebrev.

Föreningen ska löpande bokföra i grundbok och huvudbok. I grundboken sorteras affärshändelserna i registerordning. Huvudboken ger en överblick över olika kategorier av händelser. Bokföringen måste ske så snart som möjligt. För kontanta in- och utbetalningar gäller nästkommande vardag. För övriga transaktioner gäller nästkommande månad. Bokföring kräver struktur och planering – något vi på SvenskBrf är bra på!

Likviditet i det här sammanhanget är en benämning på bostadsrättsföreningens kortsiktiga betalningsförmåga eller förmåga att erhålla kontanter. Korts sagt handlar det exempelvis om hyressättning och möjlighet att betala fakturor.

Vid överlåtelse av bostadsrätt så skickas kontrolluppgifter till berörda myndigheter. Vi ser även till att föreningens deklarationer lämnas in.

Vi skickar ut avier till boende i föreningen och ser till att hyrorna blir betalda. Som medlem i styrelsen kan det vara jobbigt att gå till grannen för att fråga varför hyran är sen. Påminnelsen sköter vi på SvenskBrf om genom vår tjänst. Vi ser också till att era leverantörsfakturor betalas i tid efter att ni konterat dem i vår portal.

Styrelsen i en bostadsrättsförening är skyldig att föra en lägenhetsförteckning som visar på vilket plan lägenheten är belägen, hur många rum lägenheten har samt om det finns andra utrymmen som hör till lägenheten. Det är bara ägaren av bostadsrätten som kan få ut uppgift om den egna bostaden i lägenhetsregistret.

Vi på SvenskBrf erbjuder marknadens bästa hemsidor och intranät för bostadsrätter. Väljer ni oss som förvaltare får ni tillgång till så väl hemsida som intranät på köpet.

När det sker en försäljning av en bostadsrätt i föreningen tar vi en kreditupplysning på den/de nya ägarna för att säkerställa att köparen/na har möjlighet att fullfölja sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen.

Vid överlåtelser så registreras den eller de nya ägarna i föreningens lägenhets register. Vid eventuell pant av lägenhet registreras även dessa i föreningens pantregister köparen av lägenheten debiteras separat för detta med 1% av prisbasbeloppet. Kontrollugifter skickas sedan till berörda myndigheter. Om föreningen önskar görs även en kreditupplysning i samband med detta. För detta debiteras föreningen en särskild överlåtelseavgift 2.5% av prisbasbeloppet.

Varje år hjälper vi föreningen att ta fram en årsredovisning, bokslut och förvaltningsberättelse. Årsredovisningen är en sammanställning av bostadsrättsföreningens ekonomi under året som gått. I årsredovisningen redovisas resultatet i form av en årsberättelse som kompletteras med siffror. Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att ta fram och lämna in en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Varje år hjälper vi till med deklarationen.

Vid försäljning av bostadsrätt i föreningen så hjälper vi fastighetsmäklare med den information som behövs för att enkelt och smidigt kunna genomföra sitt uppdrag och en ny medlem i föreningen blir noterad enligt alla formkrav.

Tilläggstjänster

Ekonomisk förvaltning

För oss är det viktigt att föreningar som anlitar oss känner sig trygga med sin ekonomi. Vi erbjuder en enkel och modern förvaltningstjänst som ger dig som kund god översikt över föreningens ekonomi.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Vi samlar dina viktigaste tjänster under ett och samma tak och ser till att ditt projekt blir så lyckat som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram en modern hemsida med snygg design och ett tydligt innehåll.

Läs mer