Information till medlemmar

En av styrelsens viktigare uppgifter är att regelbundet informera medlemmarna om vad som händer i föreningen. Det finns dock ingen lagreglerad informationsskyldighet annat än årsredovisningen. I den finns all viktig information om föreningen och fastigheten samlad. För att föreningens medlemmar ska trivas är det ändå bra att informara medlemmar regelbundet. Detta går utmärkt via Svensk Brf:s hemsidor där medlemmarna kan logga in för att se information och också på ett enkelt sätt komma i kontakt med styrelsen.