Ekonomisk plan i bostadsrättsföreningar

Vad omfattar en ekonomisk plan i en bostadsrättförening?

En ekonomisk plan innehåller information om bostadsrättsföreningens verksamhet och dess ekonomi, avsedd att ge blivande bostadsrättsägare information om föreningen. I planen ska det bland annat finnas en beskrivning av fastigheten samt de kostnader som föreningen har vad gäller underhåll och drift. Det är Boverket som bestämmer hur en ekonomisk plan ska läggas upp och vad den ska innehålla, medan den färdiga planen ska registreras hos Bolagsverket. Om man behöver göra förändringar i den ekonomiska planen är det till Bolagsverket man ska vända sig för att uppdatera planen.

Varför behövs en ekonomisk plan?

För att en bostadsrättsförening ska få sälja nya bostadsrätter ska en ekonomisk plan ha upprättats, utan den har föreningen ingen rätt till försäljning av sina bostadsrätter. Detta gäller både nybyggen såväl som ombildningar.