Föreningsstämman

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Stämman väljer en styrelse som sköter den löpande förvaltningen av föreningen. En bostadsrättsföreningen fungerar demokratiskt vilket just stämman är ett tydligt exempel på.