Vad innebär att styrelsen får ansvarsfrihet?

Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen arbetat. Det innebär att medlemmarna tycker att styrelsen har arbetat korrekt och att medlemmarna återigen tar över ansvaret för föreningen. Det är ovanligt att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. Det kan ses som en skarp markering att årsmötet inte är nöjd med styrelsens arbete.