Hur väljs styrelseledamöterna på stämman?

Styrelsen väljs av medlemmarna av bostadsrättsföreningen på en föreningsstämma genom omröstning. Majoriteten av medlemmarna ska vara överens om vilka som väljs ut till styrelsen. Efter att styrelsen är vald är det vanligt att styrelsen därefter väljer ut en styrelseordförande, men inom vissa föreningar är det vanligt att man bestämmer detta gemensamt med ytterligare en omröstning på föreningsstämman.