Hur fungerar valberedningen i en bostadsrättsförening?

Valberedeningen väljs I enlighet med föreningens stadgar, ofta på ett år I taget. Uppgiften är att under nästkommande år föreslå lämpliga kandidater till styrelseuppdrag. Medlemmar I föreningen har under året möjlighet att nominera kandidater som sedan väljs under stämman.