Hur många bör sitta i en fastighetsstyrelse

Hur många som ska sitta i styrelsen beror på vad som står skrivet i bostadsrättsföreningens stadgar. För att ge ett exempel kan det stå skrivet att det ska sitta minst fyra i styrelsen men högst nio. Man kan se till föreningens storlek och de nuvarande samt kommande behoven inom fastigheten för att avgöra vad som kan vara ett lämpligt antal ledamöter i den egna styrelsen. I stadgarna kan det kan även stå specificerat hur många suppleanter som ska tillåtas. Det sistnämnda är dock inget tvång utan det är upp till föreningen att avgöra om suppleanter ska tas in.