Så tas årsredovisningen fram i svenska brf

Varför är bostadsrättsföreningens årsredovisning så viktig?

När man ska köpa en bostadsrätt är det viktigt att man ser över föreningens årsredovisning eftersom det är den som talar om hur föreningens ekonomi ser ut. En förening med en dålig ekonomi och stora lån kommer att behöva höja månadsavgiften, vilket leder till en dyrare bostad för dig och ett sämre marknadsvärde. En förening med bra ekonomi och lite lån kommer inte behöva höja avgiften utan kan ibland sänka den, något som är bra både för din ekonomi såväl som marknadsvärdet på lägenheten. För dig som redan äger en bostadsrätt är årsredovisningen lika viktigt, främst för att se hur bostadsrättsföreningen mår ekonomiskt sett. Om ekonomin är god kan det vara läge att föreslå specifikt underhåll och skötsel som fastigheten behöver, något som kan omfatta allt från ett dyrare men bättre bolag som sköter snöskottningen till ny hiss. Om man däremot märker att ekonomin är rätt ansträngd kan det istället vara en god idé att dra ner på utgifterna tills det att ekonomin är i balans igen, något som kan omfatta att börja sköta om underhållsarbeten och liknande mellan medlemmarna i föreningen så långt det är möjligt.

Vad ska en årsredovisning för en bostadsrättsförening innehålla?

En årsredovisning delas in i fyra delar; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Förvaltningsberättelsen tar upp allmäntillståndet i föreningen och fastigheten. Den tar upp det gångna året i siffror och berättar vad som har hänt, både det ekonomiska såväl som underhåll. Här får man även veta om t.ex. årsavgifter har ändrats. Resultaträkningen tar upp föreningens inkomster (ex hyror) och utgifter (ex el och vatten samt underhåll). Här kan man se om kostnaderna har ökat eller minskat under det gångna året. Balansräkningen ger en redovisning för det ekonomiska tillståndet inom bostadsrättsföreningen och vilka tillgångar respektive skulder som föreningen har. Noterna ger hänvisningar till tidigare år så att man kan läsa mer om det som intresserar och jämföra med hur det har sett ut tidigare. Du kan därför t.ex. se över hur uppvärmningskostnaderna har utvecklats över åren.

Vem är ansvarig för att årsredovisningen genomförs?

Årsredovisningen ska upprättas av en revisor utvald av föreningsstämman. Samtliga styrelseledamöter ska underteckna årsredovisningen. Om föreningen är stor finns kravet att revisorn ska vara auktoriserad, en brf kan då ta in en extern som har som uppgift att arbeta med ekonomisk förvaltning.