Integritetspolicy

Vi på SvenskBrf värnar om din personliga integritet. Därför vill vi skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I vår policy kan du läsa om varför vi samlar in personuppgifter genom vår tjänst och hur vi hanterar dessa. Du kan också läsa om vilka rättigheter du har vad beträffar dina uppgifter som finns lagrade hos oss.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats och i vår tjänst för att förenkla för dig när du använder tjänsten och för att få kunskap om våra användare och därmed kunna förbättra vår tjänst.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator för att samla in information om din användning av en viss webbplats. Vi ansvarar för våra egna cookies och cookies från tredjepartsleverantör. Cookies för sociala medier accepteras då medlemmar i respektive socialt media godkänt dess villkor för respektive tjänst.

Det är viktigt för oss att kunna mäta antal besök på vår webbplats och därför använder vi Googles Analytics för att få fram statisitik. Analytics samlar in tillfälliga cookies som förfaller 10 minuter efter att den skapades samt permanenta cookies som förfaller två år efter att den skapades.

SvenskBrf är ansvarig för insamlade personuppgifter

SvenskBrf är om inget annat anges ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in. Vid frågor om svensk Brfs behandling av dina personuppgifter når du oss enklast på info@svenskbrf.se.

Uppgifter vi behandlar och hur de lagras

SvenskBrf samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar när du skapar ett konto eller skriver upp dig för ett nyhetsbrev. Behandlingen baseras på intresseavvägning som laglig grund, där svensk Brfs berättigade intressen är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att erbjuda tjänsten, som i vårt fall är din förenings hemsida. Dina uppgifter lagras så länge du har ett konto hos Svensk Brf. Om du inte använt ditt konto på tre år kommer SvenskBrf radera ditt konto och dina uppgifter. SvenskBrf kommer att meddela dig i god tid innan detta händer så att du har möjlighet att fortsätta vara inloggad.

Vilka kan SvenskBrf komma att dela dina uppgifter med?

SvenskBrf kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som anlitats för bland annat lagring, optimering av webbplatsen samt sms- och e-postutskick. Svensk Brf vidtar alla tekniska åtgärder för att säkerställa att denna data hanteras säkert och med god skyddsnivå.

Dina rättigheter

Du har rättigheter som du kan göra gällande mot SvenskBrf. Du har bland annat rätt till att få:

  • Ett registerutdrag som visar hur dina uppgifter behandlas, samt ändamålen med behandlingen. Underlaget ska också ange hur länge uppgifterna sparas.
  • En kopia av de personuppgifter som du givit till oss.
  • Felaktig information korrigerad.
  • Begära att vissa eller alla uppgifter raderas.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter ovan ska du i första hand kontakta oss via e-post info@svenskbrf.se. Obs! Förfrågan behöver komma från den e-postadress som är kopplat till ditt konto. Du behöver även ange ett telefonnummer som vi kan nå dig på för att bekräfta din identitet.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi på SvenskBrf har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn.  Våra SvenskBrf användarvillkor.

Tilläggstjänster

Ekonomisk förvaltning

För oss är det viktigt att föreningar som anlitar oss känner sig trygga med sin ekonomi. Vi erbjuder en enkel och modern förvaltningstjänst som ger dig som kund god översikt över föreningens ekonomi.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Vi samlar dina viktigaste tjänster under ett och samma tak och ser till att ditt projekt blir så lyckat som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram en modern hemsida med snygg design och ett tydligt innehåll.

Läs mer