Användarvillkor

Hemsida och intranät genom Svenskbrf.se

1. Tjänsten

Företaget vill förbättra och underlätta kommunikationen i din bostadsrätts- eller bostadsförening, skapa en trevlig grannsämja, spara tid och skapa struktur åt styrelsen i din bostadsrätts- eller bostadsförening samt förbättra förvaltningen av föreningens fastighet. På din förenings hemsida och intranät kommer du finna ett flertal spännande funktioner som gör det enklare för dig att sköta många av de uppgifter du stöter på som styrelsemedlem och som medlem. Priset för tjänsten anges exklusive moms och är 199kr per månad och förening, där första månaden är gratis. Bindningstiden för tjänsten är 12 månader. Företaget debiterar ingen uppstartsavgift. För SMS-utskick via SvenskBrfs tjänst debiteras 0,99 öre per skickat SMS.

Fastighetsägarna

Enligt förmånsavtal mellan SvenskBrf och Fastighetsägarna Stockholm erhåller Fastighetsägarna Stockholms medlemmar en rabatt om 20% på samtliga ovan angivna priser.

2. Användaruppgifter

Nordisk Brf och Fastighetsservice AB, organisationsnummer 556901-3260, är personuppgiftsbiträde. Företaget värnar om din personliga integritet och en hög säkerhet för den information som skapas på respektive förenings hemsida och intranät. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns – t.ex. personuppgiftslagen – för att skydda din integritet. Företaget kommer aldrig att sälja personuppgifter, som t.ex. e-mailadresser. Fakta om hur Företaget hanterar användaruppgifter: Uppgifterna om e-postadress och mobilnummer är nödvändiga för att användaren ska kunna använda sin förenings respektive hemsida och intranät samt dess funktioner.

E-post

Notera att Användarens e-postadress ej är synlig för någon annan användare (styrelse, medlemmar eller annonsörer). I stället så skapas en så kallad e-postalias hos svenskbrf.se.

Mobilnummer

För att kunna ta emot sms från föreningens styrelse och själv kunna beställa påminnelser via sms måste mobilnummer registreras. Under kontoinställningar kan Användaren välja om han/hon vill visa mobilnumret offentligt, dvs ingen behöver se Användarens mobilnummer (varken styrelse eller andra medlemmar) om Användaren väljer detta under kontoinställningar. Det kan bli aktuellt att Företaget överlåter statistiska uppgifter från tredje man inom och utanför EU/EES för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål. Dessa uppgifter kan inte härledas till den enskilde användaren.

3. Användarkonto

Ett användarkonto krävs för att du ska kunna komma åt de skyddade delarna av din förenings hemsida, dvs intranätet. För att kunna skapa ett användarkonto krävs ett lösenord, vilket medlemmarna får av föreningens styrelse.

4. Avslutande av användarkonto och/eller hemsida/intranät

Om Användaren vill avsluta sitt användarkonto har användaren möjlighet att avregistrera sig. Samtliga uppgifter Användaren sparat på sitt konto raderas i och med avregistreringen. Önskar en förening avsluta prenumerationen på sin hemsida/intranät genom Företaget kan tjänsten avslutas när som helst utan någon kostnad för föreningen att avsluta själva tjänsten. Samtliga uppgifter de enskilda användarna eller föreningen sparat på hemsidan/intranätet raderas i och med avregistreringen, alternativt transporteras ut ur systemet i den mån så kan ske och inom rimliga gränser. Önskar en enskild användare avsluta sitt användarkonto eller en förening avsluta sin prenumeration på hemsida/intranät ska denne mejla detta till kontakt@svenskbrf.se.

5. Under utveckling

Företagets tjänsteutbud är ständigt under utveckling vilket medför att nya funktioner sätts i drift successivt. Du får gärna komma med tips på hur vi kan förbättra tjänsten, vi värdesätter dina synpunkter! Maila oss gärna dina tips och förslag på: kontakt@svenskbrf.se.

6. Ordningsregler

Företaget erbjuder en dynamisk och interaktiv samlingsplats för boende i bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar. Det är ett öppet forum för föreningens medlemmar. Detta kräver dock att alla följer vissa enkla förhållningsregler. Om vi finner överträdelser mot Företagets allmänna villkor kan Företaget varna användaren eller ta bort användaridentiteten utan förvarning. Det innebär att allt användaren har gjort raderas. Om man vill göra en anmälan av någon användare som man tycker bryter mot villkoren och/eller t.o.m. lag ska anmälan göras till Företaget.

7. Allmänna villkor

För att alla ska trivas på sin förenings respektive sida finns det villkor som man måste följa. Följer du inte villkoren kan ditt användarkonto raderas. Följande allmänna villkor gäller när man är inloggad:

 • Endast medlemmar i föreningen får skapa ett användarkonto.
 • Du måste givetvis följa Svensk lag när du använder tjänsten.

Pornografi, främjande av droger och publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Du får inte använda tjänsten för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning, kedjebrev eller intrång på copyrightskyddat material. Då kan ditt användarkonto raderas, och om det är illa nog kan du t.o.m. bli polisanmäld. Länkningar till sajter som innehåller olagligt innehåll är att betrakta som olagligt. Användare som gör sådan länkning är direkt ansvarig för denna förseelse.

 • Du har ingen rätt att använda Företagets tjänster i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för någon produkt (förutom via anslagstavlans köp & sälj möjlighet). Vid sådan förseelse kan Företaget yrka på skadestånd.
 • Du får inte använda Företagets tjänster som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap, skräpmail, spam eller kedjebrev.
 • Du får inte använda, kopiera eller skicka vidare användarinformation.
 • Du får inte ladda upp virussmittade, pornografiska eller copyrightskyddade filer (t.ex. mp3-filer med kända artister), eller länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter.
 • Alla försök till datorintrång i Företagets system polisanmäls.
 • Missbruk av Företagets tjänster/funktioner är absolut förbjudet, t.ex. spam.
 • Du får inte systematiskt sprida politisk eller religiös propaganda.
 • Ditt lösenord är din nyckel till din förenings hemsida och du ansvarar för att ditt lösenord förblir din privata hemlighet.
 • Om vi misstänker att du angett felaktiga uppgifter vid registreringen eller i inställningar kan ditt konto bli raderat.

8. Lagar

Självklart gäller Svensk lag även när man använder sin förenings sida och Företagets tjänster. Följande lagar kan betraktas som mer aktuella för internet:

 • Lagen (1960:729) om upphovsrätt
 • Brottsbalken 1962:700 uppvigling
 • Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott
 • Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp
 • Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring
 • Brottsbalken 1962:700 ofredande
 • Brottsbalken 1962:700 olaga hot
 • Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild
 • Brottsbalken 1962:700 ärekränkning
 • Brottsbalken 1962:700 pornografisk text
 • Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott

Om Företaget får kännedom om grova otillåtna inlägg kan anmälan göras till operatör (t.ex. Telia) som då kan varna och även stänga ner internetabonnemanget. Om Företaget eller någon användare gör polisanmälan kan åtal väckas. Brott mot någon av dessa lagar kan leda till olika typer av straff. Böter eller fängelse är de normala bestraffningarna beroende på brottets art.

9. Rättigheter du ger företaget

Som ägare av sajten www.svenskbrf.se har Företaget vissa rättigheter av funktionella, säkerhetsmässiga och även kommersiella skäl. Företaget har alltid för avsikt att använda dessa rättigheter på ett sätt som inte strider mot god sed. Rättigheter som Företaget innehar: I samband med marknadsföring av sajten www.svenskbrf.se har Företaget rätt att utan skyldighet att betala ersättning till föreningen eller den enskilda användaren – kopiera, visa upp, distribuera och skäligen ändra material som publiceras offentligt på din förenings hemsida. För att se till att det inte förekommer trakasserier, pornografi, mobbing och andra olagliga eller ej önskvärda aktiviteter kommer våra anställda att ha full tillgång till ditt användarkonto för att undersöka eventuella klagomål och anmälningar. Företaget har rätt att skicka information samt kommersiella budskap till användarna via föreningarnas respektive hemsidor och funktioner. Vid marknadsundersökningar av tredje part kommer förfrågan alltid att ske via Företaget. Det statistiska materialet är inte knutet till enskilda personer och det leder inte till lägenhetsnummer, e-mailadresser, adresser eller annat som kan utnyttjas för spamming eller liknande. Företaget har för avsikt att följa god sed vad det gäller marknadsföring och marknadsundersökningar. Företaget har rätt att publicera erbjudanden och visa annons på föreningen hemsida. Företaget har rätt att visa en styck fastighetsmäklarannons på föreningens hemsida. I det fall fastighetsmäklaren på något sätt missbrukat föreningens förtroende kan föreningen påkalla detta för Företaget. Företaget kan då besluta att ta bort denna annons för aktuell mäklare och erbjuda annonsplatsen till annan fastighetsmäklare. Företaget har rätt att använda information om Användaren för att hitta bästa möjliga erbjudanden till Användaren. Företaget har rätt att skicka information om Företaget till användarna. Företaget har också rätt att skicka information från företagets samarbetspartners samt att skicka kommersiella budskap till användarna vilken/vilka kan vara till nytta för föreningen och de enskilda användarna. Denna information/budskap kan skickas via e-post, SMS, MMS och andra elektroniska kommunikationssätt i samband med påminnelser och nyhetsbrev etc.

10. Cookies, vad används de till?

Företaget använder cookies när du besöker denna webbsida. En cookie är en kort informationsfil som placeras i användarens dator. Företaget använder i första hand cookies för att du ska kunna skall kunna använda Företagets tjänster på bästa sätt. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Företaget använder olika sorters cookies för olika ändamål:

 • Påloggnings-cookies:
  Påloggningscookies används för att kunna hantera användaren med så liten belastning som möjligt, vilket bl.a. görs genom att användaren kommer till samma server som tidigare.
 • Navigerings-cookies:
  Navigeringscookies används för att du enkelt ska kunna navigera på din förenings hemsida. Den registrerar vilken funktion användaren senast använde och vilken sida i denna användaren senast befann sig på.
 • Annons-cookies:
  Annonscookie används för att kunna peka på kluster av ålder, postort och kön. Detta underlättar annonsering på internet och därmed finansiering av tjänster. Den innebär inte att den identifierar användaren personligen och har inget att göra med registrerade uppgifter i övrigt.
 • Statistik-cookies

Cookies lagras på din dator endast under så lång tid som anses nödvändigt för ändamålet. Du har rätt att förhindra Företaget att lagra cookies på din dator, men du kan då inte, av funktionella skäl, använda företagets tjänster längre. Du kan också själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare.Medlemskap hos Svenskbrf.se kräver att Företaget registrerar ditt namn, adress och lägenhetsnummer. Syftet med denna registrering är att underlätta styrelsens administrativa arbete. Företaget kommer inte att sälja dina användaruppgifter, som adress, telefon eller t.ex. e-mailadresser vidare till tredje part. Däremot så kan dessa komma att användas i kommersiellt syfte då alltid med dig som användares godkännande. Användaren har rätt att en gång per år begära kostnadsfri information om kunduppgifterna, och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Genom att acceptera reglerna samtycker användaren till den behandling av personuppgifter som beskrivits under punkt 8: Användaruppgifter.

11. Ändrade villkor

Företaget har alltid rätt att ändra användarvillkoren. Vi uppmanar användarna att gå in på användarvillkoren för att se om ev. ändringar gjorts. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av företagets tjänster förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas till Användaren. Se punkt 4 för avslutande av användarkonto och/eller hemsida/intranät. Genom att fortsätta använda företagets tjänster anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

12. Integritetspolicy för dig som använder SvenskBrf:s tjänst

12.1 Inledning

Vi på Svensk Brf värnar om din personliga integritet. Därför vill vi skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I den här policyn kan du läsa om varför vi samlar in personuppgifter genom vår tjänst och hur vi hanterar dem. Du kan också läsa om vilka rättigheter du har när det gäller dina uppgifter som finns lagrade hos oss.

12.2 Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats och i vår tjänst för att förenkla för dig när du använder tjänsten och för att få kunskap om våra användare och därmed kunna förbättra vår tjänst.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator för att samla in information om din användning av en viss webbplats. Vi ansvarar för våra egna cookies och cookies från tredjepartsleverantör. Cookies för sociala medier accepteras då medlemmar i respektive socialt media godkänt dess villkor för respektive tjänst.

Det är viktigt för oss att kunna mäta antal besök på vår webbplats och därför använder vi googles verktyg analytics för att få fram statisitk. Analytics samlar in tillfälliga cookies som förfaller 10 minuter efter att den skapades samt permanenta cookies som förfaller två år efter att den skapades.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller din mobila enhet via webbläsaren. Om cookies avvaktiveras så är det inte säkert att du kan nå alla delar av vår tjänst.

12.3 SvenskBrf är ansvarig för insamlade personuppgifter

SvenskBrf är om inget annat anges ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in.

Våra kontaktuppgifter är följande:

SvenskBrf
Knosterstigen 9B
179 61 Stenhamra

Vid frågor om SvenskBrfs behandling av dina personuppgifter når du oss enklast på info@svenskbrf.se.

12.4 Vilka uppgifter SvenskBrf behandlar och tiden de lagras

SvenskBrf samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar när du skapar ett konto eller skriver upp dig för ett nyhetsbrev. Behandlingen baseras på intresseavvägning som laglig grund, där SvenskBrfs berättigade intresser är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att erbjuda tjänsten, som i vårt fall är din förenings hemsida. Dina uppgifterlagras så länge du har ett konto hos SvenskBrf. Om du inte använt ditt konto på tre år kommer SvenskBrf radera ditt konto och dina uppgifter. SvenskBrf kommer att meddela dig i god tid innan detta händer så att du har möjlighet att fortsätta vara inloggad.

12.5 Vilka kan SvenskBrf komma att dela dina uppgifter med?

SvenskBrf kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som Hemnet har anlitat för bland annat lagring, optimering av webbplatsen samt sms- och e-postutskick. SvenskBrf vidtar alla tekniska åtgärder för att säkerställa att denna data hanteras säker och med god skyddsnivå.

12.6 Dina rättigheter

Du har rättigheter som du kan göra gällande mot SvenskBrf. Du har bland annat rätt till att få:

 • Ditt registerutdrag som visar hur uppgifterna behandlas samt ändamålen med behandlingen. Underlaget ska också ange hur länge uppgifterna sparas.
 • En kopia av de personuppgifter som du givit till oss.
 • Du har rätt att få felaktig information korrigerad.
 • Du har rätt att begära att vissa eller alla uppgifter raderas.

12.7 Ändringar i integritetespolicy

Vi på SvenskBrf har rätt att göra ändringar i integritetspolicyn.

13. Övrigt

Notera att meddelanden som du lägger in på föreningens anslagstavla blir offentliga för alla inloggade medlemmar. Vi finns här för att hjälpa dig som medlem i en bostadsrätts- ellerbostadsförening! Nordisk Brf och Fastighetsservice AB, organisationsnummer 556901- 3260.

SvenskBrf
Knosterstigen 9B
179 61 Stenhamra

E-post: kontakt@svenskbrf.se.

Tilläggstjänster

Ekonomisk förvaltning

För oss är det viktigt att föreningar som anlitar oss känner sig trygga med sin ekonomi. Vi erbjuder en enkel och modern förvaltningstjänst som ger dig som kund god översikt över föreningens ekonomi.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Vi samlar dina viktigaste tjänster under ett och samma tak och ser till att ditt projekt blir så lyckat som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram en modern hemsida med snygg design och ett tydligt innehåll.

Läs mer