Vad är ett stambyte?

Ett stambyte innebär att man byter tappvatten- och avloppsledningar i ett flervåningshus. I samband med ett stambyte renoveras ofta badrum och kök. Det är även enkelt att kombinera stambytet med en förbättring av el- och telenät. Hur man väljer att göra i den här frågan tas upp i varje brf.