Stambyten

Eftersom rör och ledningar som leder tappvatten och avloppsvatten i hus har en begränsad livslängd behöver bostadsrättsföreningen efter en tid byta ut dessa genom ett stambyte. Om ett stambyte inte genomförs i tid riskerar rören gå sönder och därmed orsaka omfattande och kostsamma vattenskador i fastigheten. Nya rör förbättrar även funktionen då vatten och avloppsvatten rinner bättre i nya rör. När ett stambyte väl är utfört dröjer det länge innan det behöver göras om.

Vad är ett stambyte?

När är det dags att byta stammar?

Vad är relining?

Vad kan ett stambyte kosta?

Vem ska betala för ett stambyte?