SvenskBrf för ditt företag

Missa inte chansen att nå ut med ditt företags varor eller tjänster till våra aktiverade bostadsrättsföreningar. Genom att bli ett av våra samarbetsföretag, har ditt företag möjligheten att bli det första valet när någon av våra kunder letar efter just din produkt eller tjänst.

Vi på svensk Brf har skapat hemsidor med ett smart intranät till bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och samfälligheter i Sverige. Vi har idag mer än 800 föreningar som använder vår tjänst och antalet ökar dagligen.

Under våren 2017 lanserar vi möjligheten för våra föreningar att lista sina leverantörer på sina sidor hos oss. Syftet med detta är att hjälpa våra föreningar att samla information om alla sina leverantörer på ett och samma ställe samt även påminna om när avtal löper ut. Vi på Svensk brf kommer på denna sida att lista företag som vi rekomenderar till våra föreningar och som dessutom erjuder våra aktiverade föreningar rabatter på sina varor/tjänster.

Nuvarande leverantörer

Företag Kategori Område Kontakt
Företag 01 Trappstädning Stockholm Kontakt
Företag 02 Renovering Stockholm Kontakt
Företag 03 Sophämtning Stockholm Kontakt

Rekommenderade leverantörer

Företag Kategori Område Rabatt Kontakt
Företag 01 Återvinning Stockholm 10% Kontakt
Företag 02 Kabel-tv Stockholm 12% Kontakt
Företag 03 Renovering Stockholm 15% Kontakt

Vi arbetar nu aktivt med att kontakta företag inom branscher och som på olika sätt arbetar mot bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och samfälligheter.

Ett samarbete med dig och ditt företag skulle innebära att vi rekommenderar dig och ditt företag till föreningar i de områden där ni är verksamma mot att ni i gengäld erbjuder våra medlemmar ett förmånligt erbjudande på just era varor/tjänster. Ni kommer då att synas på våra föreningars hemsidor när de loggat in. Såväl era kontaktuppgifter samt ert specifika erbjudande kommer att vara väl synligt.

Varje förening kan bara att ha ett företag listat för en viss vara eller tjänst. Våra användare finns på våra sidor därför att de är intresserade av frågor som rör boende. Ni kan möta deras behov! Vi kommer att kontakta ett flertal intressanta företag på er ort och I er bransch och ber er därför att ta ställning till vår förfrågan så snart ni kan.

Vill du och ditt företag veta mer kontakta oss på sales@svenskbrf.se

För att vi ska lyckas är kvalitet ytterst viktigt, därför kommer vi att byta ut leverantörer som inte uppfyller sitt långsiktiga åtagande gentemot våra kunder. Detta tror vi är en trygghet för alla parter.