Kontakt

Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig komma igång.

SvenskBrfs tjänster

Med SvenskBrfs webbplattform kommer kommunikationen i bostadsrättsföreningen bli smidigare. Styrelsen slipper springa runt och dela ut lappar, påminna medlemmar om olika datum och jaga de som inte dyker upp. Istället läggs allt upp på intranätet och påminnelser skickas enkelt ut via epost eller SMS.

Kontakt

Fyll i formuläret nedan så hjälper vi dig komma igång.

Hemsida och intranät

SvenskBrf kommer kontinuerligt förbättra tjänsterna och utöka nyttan för styrelsen. Allt för att det ska bli enklare, mer effektivt och med kostnadsbesparingar för föreningen. Läs mer om hemsida för bostadsrättsförening

Bokningssystem för tvättstuga

Samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen kan på ett tydligt sätt se vilka tider som är bokade och vilka regler som gäller. För att inte utesluta medlemmar som inte har tillgång till internet eller tycker att det är svårt kan styrelsen bestämma vilka dagar som bokas via hemsidan och vilka som ska bokas genom det gamla systemet. Styrelsen kan också ställa in vilka tider utrymmen är bokningsbara, vilka tidsintervall som gäller och hur många bokningar en medlem kan ha samtidigt. Läs mer om bokningsfunktionen

Styrelselogg

Det finns en funktion där styrelsen smidigt kan föra en logg över händelser eller möten i föreningen som kanske inte protokollförts. Här är det också möjligt att lägga upp dokument som bara ska vara tillgängliga för styrelsen. Med hjälp av styrelseloggen är det enkelt att organisera styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen och nya styrelsemedlemmar sätter sig lätt in i vad som hänt innan de kom med i styrelsen. Styrelseloggen hjälper styrelsen att samla ihop material och information så att inget missas eller tappas bort. För styrelsen finns en egen kalender där styrelsen kan lägga in möten som bara berör styrelsemedlemmarna. Läs mer om styrelseloggar

Medlemsprofil

Lär känna din granne. För att medlemmarna i bostadsrättsföreningen ska kunna lära känna varandra lite bättre har vi skapat en egen sida till varje medlem där det är möjligt att kort beskriva sig själv, lägga upp en bild och kanske information om vem man bor med. Dessutom kan man lägga till kontaktuppgifter här så att man enkelt kan nås av styrelsen eller andra medlemmar i bostadsrättsföreningen. Alla har väl någon gång undrat över vem som bor mittemot och vad hon eller han har för intressen eller jobbar med. Det kan vara trevligt för en ny medlem att få en snabb överblick över vilka andra som bor i huset. Det blir lätt att skicka ett meddelande eller ett sms om man vill ha kontakt av någon orsak. Vi tror att medlemsprofilerna kommer att leda till en trevligare förening och boendemiljö! Läs mer om medlemsprofil

SMS/Epost

Missa inte ett möte igen. Med SMS- och eposttjänsten slipper bostadsrättsföreningen extra kostnader för hantverkare som måste komma ut gång på gång för att medlemmar kanske glömt bort att vara på plats. Medlemmarna kommer själva ha möjlighet att kommunicera direkt med andra medlemmar via mejl eller sms. Vill man meddela att det ska bli fest på lördag är det bara att skriva ett mail och välja att det skickas till alla. Läs mer om SMS och mail

Kalender

Med kalendern så slipper medlemmar i bostadstättsföreningen ringa styrelsen eller fråga grannar om de glömt bort ett möte. I kalendern kan man lätt att gå in och ta reda på vad som händer i föreningen. När en händelse är inlagd i kalendern så markeras dagen i rött. För att det inte ska bli rörigt är det endast möjligt för styrelsen att lägga in händelser i kalendern. Läs mer om kalenderfunktionen

Dokument

Bostadsrättsföreningens styrelse kan genom hemsidans dokumenthanteringssystem undvika att en medlem inte fått viktig information som tex protokoll från en årsstämma eller liknande. När ett dokument laddas upp kan styrelsen enkelt välja om dokumentet de lagt upp ska vara tillgängligt på den offentliga sidan eller bara för bostadsrättsföreningens medlemmar. För medlemmarnas del är det alltid bra att ha tillgång till dokument som är av vikt för en boende. Läs mer om dokumenthantering

Anslagstavla

Nu slipper medlemmarna i bostadsrättsföreningen sätta upp lappar som rivs ner eller ser trist ut i trapphuset. Det är lätt för en medlem att lägga upp en ny händelse på anslagstavlan och alla nya inlägg rödmarkeras så att det är tydligt för övrigas medlemmar  att något är på gång. Vill man lägga till en bild går det också bra. Styrelsen kan självklart plocka bort opassande inlägg. Läs mer om anslagstavlan

Ekonomisk förvaltning

SvenskBrf erjuder även ekonomisk förvaltning. Läs mer om ekonomisk förvaltning.