Organisera styrelsearbetet

Det finns en funktion där styrelsen smidigt kan föra en logg över händelser eller möten i föreningen som kanske inte protokollförts. Här är det också möjligt att lägga upp dokument som bara ska vara tillgängliga för styrelsen

Kalender med dokumentdelning

Med hjälp av styrelseloggen är det enkelt att organisera styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen och nya styrelsemedlemmar sätter sig lätt in i vad som hänt innan de kom med i styrelsen. Styrelseloggen hjälper styrelsen att samla ihop material och information så att inget missas eller tappas bort. För styrelsen finns en egen kalender där styrelsen kan lägga in möten som bara berör styrelsemedlemmarna.