Balkongbygge

En balkong ger ett mervärde för själva boendekvaliteten, därtill ökar även bostadens ekonomiska värde. Eftersom nya balkonger innebär en väsentlig förändring av fasaden ska beslut fattas av en föreningsstämma enligt 9 kap 15 § bostadsrättslagen. Om någon medlem som är berörd röstar nej till förslaget, kan det ändå gå igenom om det fattas med 2/3 majoritet av de röstande och dessutom lämnas till hyresnämnden för godkännande av stämmobeslutet. Föreningen är som fastighetsägare alltid rättsligt ansvarig. Det lämpligaste är att föreningen står som byggherre. Det är föreningen som fastighetsägare som upplåter de för föreningen gemensamma fasaderna och ska svara för montering av balkonger.