Takskottning

Som fastighetsägare har du ansvar för att den fastighet du ansvarar för är helt säker och inte under några omständigheter riskerar att sätta andra människor i fara. Bortsett från att människor kan bli skadade av fallande snö och istappar kan även husfasaden och taket ta skada om du inte ser till att taket skottas på regelbunden basis.

Kan vi i föreningen själva skotta taket?

Gäller försäkringen om taket skadas vid skottning?