Säkerhetsdörrar

En vanlig dörr är mycket enkel att forcera för en van inbrottstjuv. Med en säkerhetsdörr försvåras intrånget rejält. Dessutom för installationen av en säkerhetsdörr med sig flera andra fördelar. Dörren agerar brandvägg på ett bättre sätt än vad en vanlig dörr någonsin skulle kunna göra. Dessutom reduceras buller och störningar från trapphuset avsevärt.

Vad får kallas säkerhetsdörr?

Vilken dörr ska man välja?

Vad kostar en säkerhetsdörr?

Sänkt hemförsäkringspremie med säkerhetsdörr?

Vad händer med dörrkarmen vid insättning av en säkerhetsdörr?