Digital infrastruktur

Fiber är framtidens digitala infrastruktur som ersätter dagens kopparnät. Antalet tjänster som går via bredband ökar hela tiden. Det handlar om Internet, TV och Telefoni men också om morgondagens välfärdstjänster. Fiber ger påtagligt högre hastighet, bättre kvalitet och större driftsäkerhet än någon annan teknik.

Varför fiber?

Vad innebär ett öppet fibernät?

Vilka tjänster kan våra boende beställa via fiber?

Vad är nackdelen med ett slutet nät?

Vad är fördelen med optisk fiber jämfört med koppar (Koax och Cat5/6)?

Gruppanslutningsavtal?

Vi har bindningstid/gruppavtal med vår nuvarande leverantör. Hur gör vi?

Varför ska vi ha fiber hela vägen till lägenheterna?

Är installationen enkel?