Brandsäkerhet

Bostadsbränder är idag ett allvarligt samhällsproblem där många bränder hade kunnat undvikas om de boende haft tillgång till rätt utrustning. Brandsäkerhet innebär att en brf lever upp till ansvaret som de enligt lag har om att disponera utrustning som skyddar mot bränder, från brandsläckare och brandfiltar till brandvarnare. Lär dig vad en bostadsrättsförening ska känna till inom brandskydd! En bra brandsäkerhet med en uppdaterad brandskyddsbeskrivning räddar liv, från brandsläckare i trapphuset till seriekopplade brandvarnare i bostadsrätterna. All brandskyddsdokumentation ska uppdateras varje år.

Vem i bostadsrättsföreningen är skyldig/ansvarig enligt lag?

Vad innebär ansvaret?

Vi är en aktiv förening som tycker oss ha full koll på vår fastighet och tycker att vi har ett skäligt brandskydd. Vad kan vi ha missat?

Måste man sätta upp brandsläckare i trapphusen?

Vi har lokaler i fastigheten, vad gäller för dessa?

Vilken nivå skall vi som förening lägga oss på när det kommer till brandskyddsåtgärder för att kunna efterleva lagen?

Kom igång med brandskyddsarbete

Vi har stora gemensamma utrymmen i källaren där boende och de som hyr lokalerna ställer en massa skrymmande föremål såsom lastpallar i korridorerna. Vad säger lagen?