Förenkla arbetet med din förening

HITTA DIN FÖRENING PRÖVA TJÄNSTEN GRATIS

Nu erbjuder vi ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning är ofta en kostsam men nödvändig tjänst för dig och din bostadsförening. Nu kan vi erbjuda ett prisvärt alternativ som underlättar arbetet för din styrelse på flera sätt.

Bokföring och redovisning

Vi bokför noggrant alla utgifter och intäkter för föreningen och återrapporterar varje månad så att styrelsen alltid har god översikt och kan planera framåt. Vi ser också till att alla leverantörsfakturor blir konterade och betalade i tid.

Vi arbetar helt digitalt

Pappersadministration innebär en större arbetsbelastning för din förenings styrelse. För att underlätta arbetar vi helt digitalt. Pappersfakturor skannas in och laddas upp på din förenings logg. Om allt material finns tillgängliga online kan alla som sitter i styrelsen ha tillgång till alla viktiga dokument och nya styrelsemedlemmar kan snabbt sätta sig in i arbet

Låneadministration

Vi hjälper till att hålla koll på de lån som finns knutna till din förenings fastighet/fastigheter.

Löner och arvoden

Vid behov tar vi ansvar för utbetalningar och löneadministration till styrelsen och andra som föreningen anställer. I detta inkluderas så klart samtliga kontrolluppgifter.

Hyra från föreningens medlemmar

Varje kvartal skickar vi ut avier till alla boende i föreningen. Avierna betalas månadsvis.

Mer information om ekonomisk förvaltning

 

Kostnadsfritt

Pröva SvenskBrf i 30 dagar utan förbindelser! Efter 30 dagar kostar det 199kr i månaden.

Kontakta oss

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev! Där berättar vi om hur vi kan förenkla för dig som bor i bostadsrätt och för dig som sitter i styrelsen.

Prenumerera