Brf Finnboda Hamnplan i Nacka

Kort om bostadsrättsföreningen
Bostadsrättsföreningen Finnboda Hamnplan består av 86 lägenheter och ligger i Finnboda Hamn, mitt emot Djurgården. Här vid Stockholms hamninlopp blickar du ut över skärgården, Djurgården och Gamla Stan. Husen kommer att ligger nedanför Finnberget och har en härlig utsikt över Saltsjön.

Allmänt om gemensamma webportalen
Här på vår gemensamma webportal kan man bland annat lägga upp sitt konto och skriva några presentation om sig själv för sina grannar. Portalen är även en kommunikationsplattform där vi kan skicka meddelanden till varandra i föreningen och till styrelsen. Det kommer även att vara ett instrument för styrelsen att skicka allmän information till alla medlemmar via anslagstavlan.

Allmänna dokument från årsmöten, stadgar m.m. kommer även vara tillgänglig i portalen.

Föreningen förfogar även över en styrelserum/övernattningsrum. Detta rum kan boka av medlemmar och användas som gästrum via bokningssystemet i portalen. Regler och hyresavtal för bokning finns att ladda hem under "Dokument" fliken.

Gästrummet används även för styrelsemöten och bokcirkel. Dessa dagar är schemalagda och kommer att kunna ses i kalendern.

Anslagstavla

Förändringar i Finnboda hamn som berör vår förening

2021-05-23

Förändringar på gång i Finnboda Hamn som berör vår förening

Vi kommer inom några månader att gemensamt med övriga föreningar i Finnboda hamn överta ansvar, skötsel och drift av det mesta inom Finnbodaområdet. Förändringarna berör alla 2 000 boende i Finnboda Hamn och just nu pågår ett intensivt arbete för att sätta sig in i allt som berör vägar vatten, avlopp, pumphus, gatulampor, snöröjning, grönytor, bergsidor och mycket annat. Det här är normalt sett kommunala uppgifter, men inte här i Finnboda. Genom avtal mellan HSB och Nacka kommun skall det i stället bildas en samfällighet där alla fastigheter gemensamt tar hand om all drift och skötsel av området.  Konsekvensen är att vi också kommer få ta över alla kostnader för anläggningarna liksom övriga förvaltningskostnader

Alla 11 bostadsrättsföreningar i Finnbodaområdet och fastighetsägaren Vimpelkullen (Fogia, Ica, Docklands mm) försöker nu tillsammans utarbeta ett förslag om hur detta skall skötas.

Hur ansvaret fördelas och vad varje brf skall betala för skötseln – allt bestäms sedan av en myndighet, Lantmäteriet.

Förberedelserna har pågått länge och det finns ett flertal olika frågor att ta ställning till. Flera anläggningar har många år på nacken och är slitna. Vi ombeds ta över anläggningar som medför svårbedömda ekonomiska risker. Efter krav från oss har undersökning gjorts av rören i gatan. Filmning inne i rörsystemet visar sprickor och skador. Varvsvägen måste få ny asfalt, tung byggtrafik har slitit för hårt på vägbanan. Gatubelysningen är av gammal typ och måste bytas. Bergsidan på Varvsvägen läcker grundvatten och det finns problem sedan flera år med stora VA-pumpen vid Hamnplan.

Det handlar om miljonkostnader som vi, utöver vanligt underhåll, riskerar få stå för själva. Vi bearbetar HSB intensivt sedan en tid tillbaka, men deras inställning hittills är ganska så kylig.  De vill lämna Finnboda hamn. Vi jobbar intensivt för att de inte ska få lämna oss i sticket – och med notan obetald.

Parallellt med detta har vi initierat en aktiv dialog med kommunledningen i Nacka med krav på att kommunen ska ta ansvaret för vatten, avlopp och vägar i Finnboda. Detta är sedvanliga kommunala uppgifter i bostadsområden, och vi vill inte bli negativt särbehandlade. Vi är en del av Nacka.

Vi hoppas att det organiserade arbete som nu pågår mellan brf (och Vimpelkullen) ska svetsa oss samman och resultera också i positiva projekt för alla oss i Finnboda framöver. Men först måste vi med gemensamma krafter få ett beslut i lantmäteriet som inte medför en orimlig ekonomisk börda och risk för oss boende. Och att vi ser till att både HSB och Nacka kommun gör rätt för sig gentemot alla oss i den här stadsdelen.

Vi har organiserat oss genom att bilda en gemensam styrgrupp med tillhörande arbetsgrupper och anlitar expertis/konsult för att driva det här arbetet på absolut bästa sätt.

Om så behövs finner vi också sätt så att alla vi boende gemensamt ser till att HSB och kommunen lyssnar på våra berättigade krav.

Vi kommer fortlöpande att informera om hur arbetet och diskussionerna kring bildandet av den blivande samfälligheten går vidare. Och hoppas att vi skall få till en bra lösning för oss här i Finnboda.

 

Vill du veta mer? Har du frågor om detta?

Maila oss i styrelsen så ska vi göra vårt bästa för att svara på dina frågor. Du når oss på styrelsen@finnbodahamnplan.se

 


Gemensamhetsanläggningar i Finnboda Hamn

2021-05-08

Föreningen i diskussioner om delägande i Gemensamhetsanläggningar (GA) i Finnboda Hamn

I samband med att föreningen bildades för ca 10 år sedan så förvärvades de fastigheter som vi idag alla bor. Vi förvärvade fastigheterna från HSB. I och med köpet betalade vi också vår del av infrastrukturen i Finnboda (vägar, vattenledningar) och anläggningar (pumphuset och teknikhusen samt en del markområden som t ex Stapelbädden.

Samtliga föreningar i området samt fastighetsägaren Vimpelkullen kommer att till olika delar ingå i den gemensamhetsanläggningar som är på väg att bildas av Lantmätaren. Gemensamhetsanläggningarna kommer att vara egna juridiska personer, men stå under en samfälld styrelse.

Detta innebär att vår förening genom styrelsen för närvarande för diskussioner tillsammans med de övriga bostadsrättsföreningarna i Finnboda Hamn. Denna sammanslutning av bostadsrättsföreningar i Finnboda förhandlar med HSB och Lantmätaren i Nacka kommun om vad som skall ingå och på vilka villkor vi kan acceptera att ta över ansvaret för det som finns i Finnboda som HSB idag äger.

Det är tänkt att ett yrkande från föreningarnas sida skall vara klart att presentera senast den 27 Oktober men med tanke på vilka tider som just nu råder är det inte säkert att denna tidplan kommer att hålla då möten inte kan hållas på normalt sätt.

Vi återkommer med mer information när det finns nya fakta kring bildandet av anläggningarna.

Styrelsen


Gemensamhetsanläggningar i Finnboda

2021-05-08

Föreningen i diskussioner om delägande i Gemensamhetsanläggningar (GA) i Finnboda Hamn

I samband med att föreningen bildades för ca 10 år sedan så förvärvades de fastigheter som vi idag alla bor. Vi förvärvade fastigheterna från HSB. I och med köpet betalade vi också vår del av infrastrukturen i Finnboda (vägar, vattenledningar) och anläggningar (pumphuset och teknikhusen samt en del markområden som t ex Stapelbädden.

Samtliga föreningar i området samt fastighetsägaren Vimpelkullen kommer att till olika delar ingå i den gemensamhetsanläggningar som är på väg att bildas av Lantmätaren. Gemensamhetsanläggningarna kommer att vara egna juridiska personer, men stå under en samfälld styrelse.

Detta innebär att vår förening genom styrelsen för närvarande för diskussioner tillsammans med de övriga bostadsrättsföreningarna i Finnboda Hamn. Denna sammanslutning av bostadsrättsföreningar i Finnboda förhandlar med HSB och Lantmätaren i Nacka kommun om vad som skall ingå och på vilka villkor vi kan acceptera att ta över ansvaret för det som finns i Finnboda som HSB idag äger.

Det är tänkt att ett yrkande från föreningarnas sida skall vara klart att presentera senast den 27 Oktober men med tanke på vilka tider som just nu råder är det inte säkert att denna tidplan kommer att hålla då möten inte kan hållas på normalt sätt.

Vi återkommer med mer information när det finns nya fakta kring bildandet av anläggningarna.

Styrelsen


Stängd garagedörr onsdag 14 oktober 12-14

2020-10-12

Höger garagedörr (sett utifrån) kommer att vara stängd på onsdag mellan 12-14 för byte av fjäder. 


Kanal 5: Fråga om HSB BRF Finnboda Hamnplan i Nacka

2020-10-03

Hej!

Jag har fått en fråga från Kanal 5. Är någon intresserad?

Hälsningar/Anita

Fråga om HSB BRF Finnboda Hamnplan i Nacka

Från:

"Jennie Savgård via allabrf.se" <mail@allabrf.se>

Datum:

09/18/2020 14:37

Till:

anita_gustafsson@bredband.net

Hej!

Jag heter Jennie och arbetar med produktionen av en ny humorserie om familjerelationer som ska visas på Kanal 5. Jag är på jakt efter fina lägenheter som vi kan filma i och jag tror att er förening har precis det vi söker efter.

Produktionsbolaget bakom tv-serien är FLX som tidigare har gjort bland annat Solsidan, Bonusfamiljen och Grotesco. Vi har lång erfarenhet av att filma i lägenheter, hus och kontor och är respektfulla och lyhörda i våra samarbeten med de vi hyr av.

Kontakta mig gärna på jennie.savgard@flx.se så kan jag berätta mer.

Hälsningar Jennie SavgårdMeddelandet är skickat via en meddelandetjänst som
tillhandahålls gratis av allabrf.se. Svara avsändaren direkt
genom att svara på detta email. Bli premiummedlem hos allabrf.se
för att styra olika typer av frågor/ärenden direkt till rätt
styrelseledamot eller till förvaltare. Läs mer på
https://www.allabrf.se/premium


08 Construct

2020-09-08

Hej!

08 Construct uppskattar om Ni recenserar om badrumsombygganden på deras hemsida 08 Construct Resension. Hälsningar Anita


Inbrott i garage

2020-07-21

Det har varit inbrott i garage vid kvarnholmen. Vi uppmanar därför alla att hålla uppsikt.

En alert boende i Ikano kände på nödutgångens dörr utifrån och upptäckte att den inte var låst.

Någon hade meckat med kolven, tejpat.

Tejpningen skedde i söndags morse, inifrån garaget. Antagligen prep för att kunna komma tillbaka och sno något. Vi har ju exvis några mc i garaget.


Balkongglas

2020-06-05

Vi har bett föreningens juridiska ombud Therese af Johnick komma till ett möte i detta ärende den 24/6 kl 17. Samling i eller utanför styrelserummet.


Balkongglas -uppföljning

2020-06-03

2019 gjordes en överenskommelse med HSB om vilka balkongglas som skulle åtgärdas inom ramen för garantin. Detta har gjorts, förutom i ett moindre antal fall. Dessa kommer nu istället. HSB kommer inte att genomföra fler åtgärder, varför en uppföljning inte kommer att leda till något konkret resultat


Gemensamhetsanläggningar i Finnbodaområdet

2020-05-30

För tillfället (och fortfarande) pågår förhandlingar och diskussioner med de övriga föreningarna i området samt Vimpelkullen (ägare av de kommersiella fastigheterna) samt HSB Industrifastigheter. Det ser ut att bli 4 olika Gemensamhetsanläggningar; 1. Parkeringsytor 2. Gator, torg och parkmark 3. Teknikanläggningar (Pumphus, ledningar etc) Styrelsen för Finnboda Hamnplan driver följande frågor för att tillvarata vår förenings intressen; 1. Vi vill att samtliga anläggningar skall besiktigas av opartisk besiktningsman med avseende på skick och underhållsbehov så att vi vet vad vi tar över 2. Vi vill inte att de skyddsrum som finns i området samt bergslänterna i anslutning till dessa ska ingå i vad vi tar över då vi inte ser någon som helst nytta med dessa för föreningen 3. Vi vill att samtliga entreprenadavtal med HSB upphör i samband med övertagandet så att den nya styrelsen för Finnboda Hamn Samfällighet får en möjlighet att handla upp de entreprenader för området som bäst gagnar oss idag. När det gäller tidplan finns förhoppningar som att GA 1, dvs parkering, kan förhandlas hos beslutande myndighet dvs Lantmätaren i Nacka kommun under Juni månad för att sedan vinna laga kraft tidigt i höst. Övriga 2 förrättningar kan komma under hösten.


Föreningens årsmöte

2020-05-30

Under rådande omständigheter finns för närvarande inga möjligheter att genomföra ett "vanligt" årsmöte där alla medlemmar erbjuda möjlighet att delta fysiskt, dvs närvara personligen. Då årsmötet enligt bostadsrättslagen måste genomföras inom 6 månader från bokslutet (som var den 31/12 2019) så har styrelsen beslutat att årets stämma genomförs med hjälp av poströstning i de frågor som är aktuella. Hur detta skall gå till kommer det ut mer information om inom kort. Då får alla medlemmar en instruktion om hur årsmötet skall gå till samt hur poströstning skall genomföras. Stämmodagen är bestämd till den 24 Juni. En extern stämmoordförande från HSB kommer att leda sammanställningen av resultaten, och representanter för valberedningen kommer att verka som rösträknare. Representanter för styrelsen kommer också att närvara vid stämmoproceduren.


Missljud

2020-02-06

Styrelsen har arbetat med frågan i flera år men HSB har ännu inte lyckats lokalisera källan till missljudet


Julgransinsamling 11-12 januari

2020-01-05

Välkommen till Nacka Kommuns julgransinsamling lördag 11/1 och söndag 12/1 klockan 11–17. Containrar finns uppställd vid Finnboda Varsväg 12, utanför ICA Nära Finnboda.


Elen avstängd i Garaget 5 sept 8-10

2019-08-29

Den 5 september kommer Nacka Energi att installera nya elmätare i garaget och därför kommer strömmen att vara avstängd mellan 08.00 och 10.00. Portarna kommer att vara öppna för in- o utpassering under den aktuella tiden


Nytt från styrelsen

2019-06-04

<Åtgärder för att komma åt problemet med markfukt på fasaderna kommer enligt uppgift från HSB att genomföras i september dvs efter "terasssäsongen"


Missfärgade glas

2019-06-04

Putsning av de missfärgade glasen på balkongerna kommer enligt uppgift från 08 Construct att genomföras vecka 27 o 28. De kommer att meddela lägenhetsinnehavarna när det är på gång


Nytt från styrelsen

2019-06-04

Det har inträffat flera fall av att låsen till ytterdörrarna har börjat kärva/ låst sig. Tänk därför på att smörja era lås någon gång per år för att undvika problem


Nytt från styrelsen

2019-06-04

1. Besiktningsprotokollet från 5-årsbesiktningen Vi har inte ännu ett protokoll som HSB godkänt o därför kan vi inte skicka ut något. Styrelsne o Ångpanneföreningen vill diakutera ansvar o åtgärder med HSB utifrån protokollet men det avfärdas av HSB som onödigt. De vill själva bestämma vad som ska åtgärdas o inte. Klart är i alla fall att åtgärder som värderas till mindre än 0,5 basbelopp kommer lägenhetsinnehavarna alt föreningen att få stå för.


Nytt från styrelsen

2019-05-11

Sedan föreningsstämman består styrelsen av följande personer och funktioner Ann-Marie Hermansson (ordförande) Peter Westerståhl (Vice ordförande) Marcus Calmius (Sekreterare) Anita Gustavsson (Utbildning o studieverksamhet) Anders Ellström (IT-frågor) Ellinor Granath (Fastighetsfrågor) Erik Edward (Suppleant,Kommunikation) Nabiha Shahzad (Suppleant) Niclas Widebeck (HSBs representant)

Adress

  • BRF Finnboda Hamnplan i Nacka
  • Finnboda Varvsväg 14B
  • 13172 Nacka

Information

  • Organisationsnummer: 769618-7298
  • Registreringsår: 2008
  • Antal lägenheter: 86

Dokument

I närheten

ICA Nära Finnboda
30m
PostNord Brevlåda, vid ICA Nära Finnboda
100m
DB Schenker paketombud, ICA När Finnboda
100m
Restaurang Docklands,
100m
Kafé Finnboda Slip, Finnboda
150m