Mäklarinformation om renoveringar för Visbyhus nr 11

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 734000-2646
  • Byggår: 1963
  • Registreringsår: 1961
  • Antal lägenheter: 171

Dokument

I närheten

Förskolan Bullerbyn
195m
Södervärnskolan
399m
ICA Nära Wisborg
511m
Lyckåkerskolan
556m
Förskolan Myran
970m