Brf Borealis

Bostadsrättsföreningen Borealis bildades 1974 och har förvaltat fastigheten med adress Karlbergsvägen 69, 69 A-B och Norrbackagatan 19 sedan 1975. Föreningen innefattar 35 bostadsrättslägenheter samt en hyreslokal i gatuplan mot Norrbackagatan.

En bostadsrättsförening är en kooperativ boendeform som bygger på medlemmarnas engagemang och ideella insatser. Alla medlemmar kan göra sitt inflytande gällande genom att delta i föreningens stämmor. Till stämman kan varje medlem lämna förslag, s.k. motioner. Även under det löpande verksamhetsåret kan varje medlem lämna synpunkter och förslag till styrelsen.

En av årsstämmans viktigaste uppgifter är att välja styrelsens ledamöter. Styrelsen ansvarar under verksamhetsåret för föreningens organisation och förvaltning. Stämman utser även föreningens två övriga organ, valberedningen och revisorerna.

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår överensstämmer med kalenderåret. Bokslut och årsredovisning upprättas av föreningens styrelse med hjälp av den ekonomiska förvaltaren och granskas av en föreningsvald revisor. Årsredovisningen och revisorns berättelse presenteras på den ordinarie föreningsstämman som underlag för ett antal viktiga beslut. Enligt föreningens stadgar ska stämman ta ställning till om balans- och resultaträkning ska fastställas, hur föreningens ekonomiska resultat ska hanteras samt om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

Föreningens inkomster består till största delen av de årsavgifter som betalas av föreningens medlemmar. Det är styrelsen som fastställer årsavgifterna. Hur årsavgifterna fördelas mellan lägenheterna följer dock av andelstalen.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av SBC.
0771-722 722
kundtjanst@sbc.se
Telefontid 07.00-21.00

Alla medlemmar ingår i schemat för veckojour. Veckojourslistan sitter på anslagstavlan i uppgång 69 . När du gjort din arbetsvecka, signera listan på anslagstavlan. Signaturen är din bekräftelse på att samtliga uppgifter är utförda.

Anslagstavla

Inga inlägg har publicerats ännu.

Adress

  • Brf Borealis
  • Karlbergsvägen 69
  • 11335 STOCKHOLM


  • Övriga adresser:
  • Karlbergsvägen 69A, B

Information

  • Organisationsnummer: 702002-9919
  • Byggår: 1907
  • Registreringsår: 1974
  • Antal lägenheter: 35

Dokument

I närheten

Förskola Gläntan
71m
Karlberg
71m
Karlbergs skola
153m
Karlbergs Skolas Fritidshem
153m
Erikssons Kött & Charkbod AB
203m