Mäklarinformation om renoveringar för Borådet Rio 9

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

  • Borådet Rio 9
  • Sandhamnsgatan 6-8
  • 11540 Stockholm

  • Adress: Sandhamnsgatan 6-8
  • Postort: 115 40 Stockholm

Information

  • Organisationsnummer: 802495-6941
  • Byggår: 1983
  • Registreringsår: 2015
  • Antal lägenheter: 138