Borådet Rio 9

Borådet kan jämföras med en ideell förening och målet är att omvandla pengar till verksamhet inom det område man är engagerad i och i linje med ”Borådets” syfte – inte att tjäna pengar. Borådet har; - Ingen eller begränsad ekonomisk verksamhet. - Inget eller begränsat vinstsyfte för medlemmarna. - Verksamhet och organisation regleras genom generella principer och rättspraxis dvs. ingen specifik lag reglerar Borådet, men naturligtvis måste Borådet följa Micasas arbetsformer för Boråden. Uppgifter Borådet har som målsättning att ta tillvara de boendes intressen, förmedla gemenskap, trivsel och glädje! Underhållning, fester, utflykter och information i aktuella frågor. Därutöver skapa en del aktiviteter att välja på. Borådet håller sig även à jour med vad som händer i boendet. Samt att i möjligaste mån påverka, bevaka samt vid behov överklaga fastighetsägarens eventuella beslut. Styrelsen i Borådet ansvarar för inredning, uthyrning och tillsyn av gästlägenheterna i 6:an och 8:an. Särskilda företrädare att sköta uthyrningen utses av styrelsen. Uthyrningen skall ske till personer med anknytning till fast boende hyresgäster i Sandhamnsgatan 6 och 8. Borådets styrelse ansvarar även om tillsyn av gemensamhetslokalerna för de boende. Styrelsen bestämmer hur verksamheten skall bedrivas i dessa lokaler. Gemensamhetslokalerna får endast användas av hyresgästerna och Borådets styrelse, inga andra föreningar utan Borådets tillåtelse. Borådet skall se till att regler och policy följs enligt stadgarna. Detta är särskilt viktigt när man är flera som skall dela på lokaler, utrustning och göra arrangemang. De praktiska reglerna kan gälla användande av lokal och utrustning, behandla säkerhetsfrågor osv. Verksamheten styrs genom att sätta ramar för hur verksamheten bedrivs, t.ex. alla som vistas i föreningslokalen ska behandla varandra med respekt i både ord och handling. Borådet kan också hjälpa till med viss service och tjänster gentemot hyresvärden.

Inga inlägg har publicerats ännu

Adress

Borådet Rio 9
 • Sandhamnsgatan 6-8
 • 11540 Stockholm

  Adress: Sandhamnsgatan 6-8

  Postort: 115 40 Stockholm

 • Information

  Organisationsnummer: 802495-6941
  Byggår: 1983
  Registreringsår: 2015
  Lägenheter: 138

  Dokument

   Inga dokument uppladdade

  I närheten

   Information saknas

  Tilläggstjänster

  Ekonomisk förvaltning

  För oss är det viktigt att föreningar som anlitar oss känner sig trygga med sin ekonomi. Vi erbjuder en enkel och modern förvaltningstjänst som ger dig som kund god översikt över föreningens ekonomi.

  Läs mer

  Fastighetsutveckling

  Vi samlar dina viktigaste tjänster under ett och samma tak och ser till att ditt projekt blir så lyckat som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram en modern hemsida med snygg design och ett tydligt innehåll.

  Läs mer