Borådet Rio 9

Borådet kan jämföras med en ideell förening och målet är att omvandla pengar till verksamhet inom det område man är engagerad i och i linje med ”Borådets” syfte – inte att tjäna pengar.
Borådet har;
- Ingen eller begränsad ekonomisk verksamhet.
- Inget eller begränsat vinstsyfte för medlemmarna.
- Verksamhet och organisation regleras genom generella principer och rättspraxis dvs. ingen specifik lag reglerar Borådet, men naturligtvis måste Borådet följa Micasas arbetsformer för Boråden.

Uppgifter
Borådet har som målsättning att ta tillvara de boendes intressen, förmedla gemenskap, trivsel och glädje! Underhållning, fester, utflykter och information i aktuella frågor. Därutöver skapa en del aktiviteter att välja på. Borådet håller sig även à jour med vad som händer i boendet. Samt att i möjligaste mån påverka, bevaka samt vid behov överklaga fastighetsägarens eventuella beslut.

Styrelsen i Borådet ansvarar för inredning, uthyrning och tillsyn av gästlägenheterna i 6:an och 8:an. Särskilda företrädare att sköta uthyrningen utses av styrelsen. Uthyrningen skall ske till personer med anknytning till fast boende hyresgäster i Sandhamnsgatan 6 och 8.

Borådets styrelse ansvarar även om tillsyn av gemensamhetslokalerna för de boende.
Styrelsen bestämmer hur verksamheten skall bedrivas i dessa lokaler. Gemensamhetslokalerna får endast användas av hyresgästerna och Borådets styrelse, inga andra föreningar utan Borådets tillåtelse.

Borådet skall se till att regler och policy följs enligt stadgarna. Detta är särskilt viktigt när man är flera som skall dela på lokaler, utrustning och göra arrangemang. De praktiska reglerna kan gälla användande av lokal och utrustning, behandla säkerhetsfrågor osv.
Verksamheten styrs genom att sätta ramar för hur verksamheten bedrivs, t.ex. alla som vistas i föreningslokalen ska behandla varandra med respekt i både ord och handling.

Borådet kan också hjälpa till med viss service och tjänster gentemot hyresvärden.

Anslagstavla

Inga inlägg har publicerats ännu.

Adress

  • Borådet Rio 9
  • Sandhamnsgatan 6-8
  • 11540 Stockholm

  • Adress: Sandhamnsgatan 6-8
  • Postort: 115 40 Stockholm

Information

  • Organisationsnummer: 802495-6941
  • Byggår: 1983
  • Registreringsår: 2015
  • Antal lägenheter: 138