Mäklarinformation om renoveringar för Nedergårdsgatan 9

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 769618-3446
  • Registreringsår: 2008

I närheten

Virginsgatan 30 Förskola
140m
Parkskolan
194m
Virginsgatan 19 I Ur och Skur Förskola
199m
Förskola Sanatoriegatan 60
286m
Förskola Intagsgatan 14
389m