Mäklarinformation om ekonomi för Nedergårdsgatan 9

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: Uppgift saknas

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Uppgift saknas

Plan på amortering av föreningens lån: Uppgift saknas

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Uppgift saknas

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Uppgift saknas

Överlåtelseavgift: Uppgift saknas

Pantsättningsavgift: Uppgift saknas

Kontaktperson i föreningen: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 769618-3446
  • Registreringsår: 2008

I närheten

Virginsgatan 30 Förskola
140m
Parkskolan
194m
Virginsgatan 19 I Ur och Skur Förskola
199m
Förskola Sanatoriegatan 60
286m
Förskola Intagsgatan 14
389m