Mäklarinformation om renoveringar för Visbyhus nr 9

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 734000-2620
  • Byggår: 1957
  • Registreringsår: 1956
  • Antal lägenheter: 40

Dokument

I närheten

Humlegårdsskolan
101m
Alléskolan
277m
Förskolan Asken
316m
Visby Waldorfskola Orionskolan
439m
Barnträdgården Riddarsporren
439m