Mäklarinformation om renoveringar för Kumlet 18

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 716417-9892
  • Byggår: 1939
  • Registreringsår: 1983

I närheten

Fritidshemmet Östangården AB
47m
Muskelmedia
86m
Alexanderskolan, Skeppargatan
88m
Mötespl-Carlssons Skola AB
95m
Hedvig Eleonora Skolas Fritidshem
143m