Mäklarinformation om renoveringar för Hornblåsaren nr 31

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 716418-8109
  • Registreringsår: 1984

I närheten

Ulrika Boden
0m
Lilla Prästkragen Förskola
66m
Stiftelsen Carpe Diem
67m
LÄR, Linnégatan
124m
Fredrikshovs Slotts Skolas Fritidshem
124m