Mäklarinformation om renoveringar för Brännaren 13

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 769606-9876
  • Registreringsår: 2001

I närheten

Montessori Förskolan
19m
Montessoriförskola
19m
Fritidsklubb, Carlssons skola
47m
Mötespl-Carlssons Skola AB
123m
Verkstaden Linnégatan- Carlssonsskola
138m