Mäklarinformation om renoveringar för Läraren 7

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 769613-5610
  • Registreringsår: 2005

I närheten

Calle Flygare Teaterskola AB
88m
Stockholms Estniska Förskola
146m
Adolf Fredriks Musikklasser
189m
Adolf Fredriks Musikklassers Fritidshem
189m
Itrim Norra Bantorget
236m