Mäklarinformation om ekonomi för Ekensbergsparken

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: Uppgift saknas

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Uppgift saknas

Plan på amortering av föreningens lån: Uppgift saknas

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Uppgift saknas

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Uppgift saknas

Överlåtelseavgift: Uppgift saknas

Pantsättningsavgift: Uppgift saknas

Kontaktperson i föreningen: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 716420-4427
  • Byggår: 2009
  • Registreringsår: 1989
  • Antal lägenheter: 48

I närheten

Viken
251m
Pegasus Fritidshem
322m
Herkules Fritidshem
345m
Magitaskolan
611m
Ekensbergsskolan
625m