Mäklarinformation för Fredhäll i Stockholm

Mäklarinformation: Utskrift

Ekonomi

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: Uppgift saknas

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Uppgift saknas

Plan på amortering av föreningens lån: Uppgift saknas

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Uppgift saknas

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Uppgift saknas

Överlåtelseavgift: Uppgift saknas

Pantsättningsavgift: Uppgift saknas

Kontaktperson i föreningen: Uppgift saknas

Fastigheten

Byggnadsår: 1931

Antal lägenheter: Uppgift saknas

Ombyggnadsår: Uppgift saknas

Antal hyresgäster: Uppgift saknas

Postadress: Uppgift saknas

Fastigheten förvärvades: Uppgift saknas

Antal lokaler: 58

Äkta bostadsrätt: Ja

Möjlighet till delat ägande: Ja

Får användas som övernattningslägenhet: Uppgift saknas

Finns beslut om kapitaltillskott eller hyreshöjning: Uppgift saknas

Får köpas av juridisk person i privat ändamål: Uppgift saknas

Kabel-TV/internet

Kabel-TV: Uppgift saknas

Bredband: Ja

Renoveringar

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Ja
1960 Stambyte av kök
1992 Stambyte av badrum och elstigar
2001 Spolades avloppsstammarna i kök och fönster målades om
2010 Högtrycksspolning av badrumsstammar
2012-2013 Relining av köksstammar
2020-2021 - Stamspolning

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Ja
1997 Balkonger och fasader

3-fas el finns indraget: Ja
2015-2016 Trefas och eldragning för de som önskar

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Ja
1990 Takrenovering
2016- 2018 renoverades tak, fasad, fönster och balkonger.

Fönstren är renoverade: Ja
1999 Fönster
2012 Målning av fönster

Trapphuset är renoverat: Ja
2007 Trapphuset målades om, sopsug installeras
2013 Byttes portarna och byte av värmeväxlare samt entrédörrar till trapphusen

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Övrigt

Övrig information: Uppgift saknas

Tilläggstjänster

Ekonomisk förvaltning

För oss är det viktigt att föreningar som anlitar oss känner sig trygga med sin ekonomi. Vi erbjuder en enkel och modern förvaltningstjänst som ger dig som kund god översikt över föreningens ekonomi.

Läs mer

Fastighetsutveckling

Vi samlar dina viktigaste tjänster under ett och samma tak och ser till att ditt projekt blir så lyckat som möjligt. Vi hjälper dig att ta fram en modern hemsida med snygg design och ett tydligt innehåll.

Läs mer