Mäklarinformation för Grönland 12

Ekonomi

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare:
Valorem Förvaltning

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Ja

Finansiering av ovanstående: OVK besiktning ej godkänd. Måste åtgärdas.

Plan på amortering av föreningens lån: Nej

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Nej

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Uppgift saknas

Överlåtelseavgift: Uppgift saknas

Pantsättningsavgift: Uppgift saknas

Kontaktperson i föreningen: Jan Arrhénborg

Telefon till ovanstående: 070-815 16 17

Fastigheten

Byggnadsår: 1941

Antal lägenheter: 7

Ombyggnadsår: 2008/2009

Antal hyresgäster: 0

Postadress: Stockholm

Fastigheten förvärvades: 2008

Antal lokaler: 0

Äkta bostadsrätt: Ja

Möjlighet till delat ägande: Ja

Får användas som övernattningslägenhet: Ja

Finns beslut om kapitaltillskott eller hyreshöjning: Nej

Får köpas av juridisk person i privat ändamål: Nej, Styrelsebeslut.

Kabel-TV/internet

Kabel-TV: Endast grundutbud ingår.

Bredband: Ja, levereras av ADSL

Renoveringar

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Ja, 2008/2009

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Ja, 2008/2009

Elstigarna är bytta: Ja, 2008/2009

Fasaden är renoverad: Ja, 2008/2009

3-fas el finns indraget: Ja

Råvinden finns kvar: Nej

Taket är renoverat: Ja, 2008/2009

Fönstren är renoverade: Ja, 2008/2009

Trapphuset är renoverat: Ja, 2009

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Ja, delvis

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Nej

Övrigt

Övrig information: Föreningen tittar på möjligheten att skapa 2-3 parkeringsplatser på föreningens uteplats.

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 769618-4527
  • Byggår: 1941
  • Registreringsår: 2008
  • Antal lägenheter: 7

I närheten

Handelsbob Djurgårdens
80m
Djurgårdslinjen
396m
Stockholms Spårvägar AB
396m
Djurgårdsskolan
406m
Åsöbergets Förskola AB
961m