Mäklarinformation om ekonomi för Marskalken i Malmö

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: Uppgift saknas

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Uppgift saknas

Plan på amortering av föreningens lån: Uppgift saknas

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Uppgift saknas

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Uppgift saknas

Överlåtelseavgift: Uppgift saknas

Pantsättningsavgift: Uppgift saknas

Kontaktperson i föreningen: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 769608-0147
  • Registreringsår: 2002

I närheten

Förskola S:ta Elisabeth Katolska Kyrkan
35m
Hästhagens förskola
164m
Uteförskolan Stock och Sten
263m
Handlar'n
263m
Sporthall Borgarskolan
296m