Mäklarinformation om fastigheten för Askim 2 på Gustaf Rydbergsgatan 10

Byggnadsår: Uppgift saknas

Antal lägenheter: Uppgift saknas

Ombyggnadsår: Uppgift saknas

Antal hyresgäster: Uppgift saknas

Postadress: Uppgift saknas

Fastigheten förvärvades: Uppgift saknas

Antal lokaler: Uppgift saknas

Äkta bostadsrätt: Uppgift saknas

Möjlighet till delat ägande: Uppgift saknas

Får användas som övernattningslägenhet: Uppgift saknas

Finns beslut om kapitaltillskott eller hyreshöjning: Uppgift saknas

Får köpas av juridisk person i privat ändamål: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 716439-0812
  • Registreringsår: 1990

I närheten

TNA Livs
120m
OstKällaren
246m
Netto
246m
Tessins förskola
253m
Distriktssköterska LundbergsgatansVår...
258m