Mäklarinformation om ekonomi för Adjutanten 2

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: Uppgift saknas

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Uppgift saknas

Plan på amortering av föreningens lån: Uppgift saknas

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Uppgift saknas

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Uppgift saknas

Överlåtelseavgift: Uppgift saknas

Pantsättningsavgift: Uppgift saknas

Kontaktperson i föreningen: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 769609-4742
  • Registreringsår: 2003

I närheten

Förskola S:ta Elisabeth Katolska Kyrkan
143m
Uteförskolan Stock och Sten
196m
Nordic Wellness
204m
4ans Gymnasium
205m
Förskolan Telningen
205m