Mäklarinformation om renoveringar för Linköpingshus nr 34

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 716425-9298
  • Byggår: 1990
  • Registreringsår: 1989
  • Antal lägenheter: 123

Dokument

I närheten

Förskolan Överstegatan 14
28m
Förskoleklass Kaptensgatan 10
72m
Förskolan Överstegatan 11
91m
LSS verksamhet för barn och ungdom
360m
Coop Konsum
370m