Mäklarinformation om renoveringar för Vattmyra i Järfälla

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 716416-4969
  • Byggår: 1978
  • Registreringsår: 1978

Dokument

I närheten

Kallhäll Stäket Familjedaghem
120m
Vattmyraskolan
239m
Nordic Imex AB
459m
Internationella Engelska Skolan Järfälla
533m
Invandrarförskola Daghem Fritidshem F...
587m