Mäklarinformation om ekonomi för Klockmakaren

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: Uppgift saknas

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Uppgift saknas

Plan på amortering av föreningens lån: Uppgift saknas

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Uppgift saknas

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Uppgift saknas

Överlåtelseavgift: Uppgift saknas

Pantsättningsavgift: Uppgift saknas

Kontaktperson i föreningen: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 769617-2001
  • Registreringsår: 2007

I närheten

Förskolan Plåtslagaregatan 19
75m
Gröna gårdar AB
198m
Centrina Lindholmen
204m
Förskolan Ceresgatan 16
224m
Studieförberedande centrum för IVIK
260m