Mäklarinformation om renoveringar för Aspträdet

VA-stammar i badrum är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

VA-stammar i kök är bytta i gathus och gårdshus: Uppgift saknas

Elstigarna är bytta: Uppgift saknas

Fasaden är renoverad: Uppgift saknas

3-fas el finns indraget: Uppgift saknas

Råvinden finns kvar: Uppgift saknas

Taket är renoverat: Uppgift saknas

Fönstren är renoverade: Uppgift saknas

Trapphuset är renoverat: Uppgift saknas

Det finns balkongplaner: Uppgift saknas

Elstad/eldstäder har provtryckts: Uppgift saknas

Möjlighet att få ej fungerande eldstäder i användning: Uppgift saknas

Eldningsförbud: Uppgift saknas

Adress

Information

  • Organisationsnummer: 716420-0474
  • Byggår: 1990
  • Registreringsår: 1987

Dokument

I närheten

ICA Supermarket Favoriten
1.3km
Aloe Vera Friskvård & Affärsutvecklin...
1.8km
Akers Friskola
2.3km
Förskola Skärgårdsstad
2.3km
Familjedaghemmet Smejja
2.3km